AnvändarvillkorTrivselregler för våra spelare

Användning av artificiella hjälpmedel förbjudet

Vi vill att det ska vara roligt att spela hos oss och att samma regler ska gälla för alla. Det är viktigt för oss att alla har samma förutsättningar så när du spelar Paf Heart Poker är det inte tillåtet att använda artificiella hjälpmedel.

Varken kommersiella eller egenutvecklade bottar är tillåtna. Efter att du laddat ner spelklienten gör både Paf och Microgaming regelbundna sökningar efter otillåten mjukvara på din dator. Sökningar sker rutinmässigt även om misstanke om ovanstående ej föreligger.

Användandet av sådan mjukvara kan leda till permanent avstängning. För att främja fair play tillåter vi inte heller program som

 • ger spelaren ett otillbörligt övertag i spel
 • delar kunskap om hålkort med andra spelare eller underlättar otillåtet samarbete med andra spelare och/eller fusk.
 • använder databaser med händer delade av andra användare Reducerar eller tar bort den mänskliga delen i beslutsfattandet (t ex verktyg som automatiskt lägger vissa händer)
 • är designade för att samla data om spelare det vill säga samla spelade händer eller spelarprofiler utifrån andra förutsättningar än spelarens egna observationer. Det är inte tillåtet att ackumulera data på ovan nämnt sätt, varken i privat eller kommersiellt syfte. Under denna punkt gäller också legitimt samlad data. Den är inte tillåten att dela med andra spelare.
 • ger råd i realtid under spel (inkluderat här är ICM analys-verktyg)
 • är designade att hjälpa spelaren att undvika våra automatiserade fraud detection-system.

För att se till att dessa regler efterlevs letar vi kontinuerligt efter otillåten mjukvara på alla datorer som har spelklienten installerad.

När du använder Heart Poker ger du ditt medgivande till att du godkänner dessa rutinenliga sökningar.

Play Among Friends

Att spela bland vänner innebär att spela sportsligt, det vill säga det är du mot de andra spelarna. Att spela ihop är inte tillåtet utan kommer att leda till permanent avstängning.

 • Spelaren måste alltid spela i sitt eget bästa intresse
 • Spelare får inte samarbeta mot andra spelare för att skaffa sig fördelar i spelväg.
 • Soft play är inte tillåtet. Termen syftar på vänskapligt spel gentemot vänner.
 • Chipdumpning är inte tillåtet, det vill säga att med flit förlora händer mot en motspelare för att överföra marker.
 • Spelaren får inte dela information om hålkort med andra spelare.
 • Det är inte tillåtet att spela på samma bord som en person man har ett gemensamt ekonomiskt intresse med. Detta innebär i förlängingen att familjemedlemmar, stejkade spelare, eller personer med gemensamma bankrullar inte får spela på samma bord eller turneringar.
 • Att uppmana till samarbete är inte tillåtet

De här reglerna gäller oavsett om det finns ett uttalat kontrakt eller överenskommelse mellan två personer och oavsett om någon annan person kommit till ekonomisk skada.

På Paf spelar du för dig själv, inga ”gold farms” – det vill säga att en arbetsgivare betalar dig för att spela poker enligt egen eller dennes strategier är tillåtna.

Alla försök till angelshooting beivras, försök ha en sportslig attityd till regler. Alla försök att skaffa otillbörligt övertag gentemot de andra spelarna genom är inte tillåtet.

Kontohantering

Varje spelare får bara lov att ha ett konto per operatör. Användandet av fler konton ger en orättvis fördel och resulterar i avstängning.

Har du ett konto hos en annan operatör räknas det inte som att du har flera konton. Du får däremot inte under några omständigheter logga in på nätverket med mer än ett konto åt gången.

Om du skapar fler användarkonton kommer samtliga att stängas av permanent.

Delade konton är under inga omständigheter tillåtna, ett konto är personligt och att dela ut informationen är en avsevärd säkerhetsrisk.

 • Ge aldrig ut ditt lösenord till någon annan
 • Det är inte tillåtet att låta en annan person spela på ditt konto
 • Du får aldrig använda något annat konto än ditt eget

Ansvarsfullt spelande

Om du känner att du har svårt att sätta gränser för ditt spelande ser vi hemskt gärna att du låter bli att spela, kontakta gärna vår helpdesk.

Vi har tagit fram flera olika verktyg för att hjälpa dig kontrollera ditt spelande. Läs gärna mer här.

Låsning av kontot

Vid misstanke om regelbrott gällande reglerna satta av Paf och/eller Microgaming kan ditt konto låsas eller stängas av utan förvarning.

Om det kommer fram att pengarna på en spelares konto är olagligt tillförskaffade genom exempelvis bedrägeri eller med hjälp av bottar kommer tillgångarna att frysas och alla pågående uttag avbrytas.

De här reglerna är till för din skull, för att du ska kunna ha roligt samtidigt som du kan känna dig trygg och säker på att du har samma förutsättningar som alla andra när du spelar hos Paf.