Vad är en spelvårdsförsäkring?

Vår spelvårdsförsäkring finns för att vi vill hjälpa de kunder som har utvecklat ett spelberoende att få tillgång till professionellt stöd. Försäkringen ersätter behandling för upp till 2300 euro hos en terapeut som är godkänd av försäkringsbolaget. Försäkringen tillåter också att en anhörig deltar i behandlingen tillsammans med den drabbade kunden.

Vem omfattas av försäkringen?

Försäkringen gäller för spelare bosatta i Finland, Sverige samt Estland som är över 18 år. För att kunna nyttja försäkringen behöver man ha varit registrerad kund på Paf minst 12 månader och ha spelat för minst 120 euro under den senaste 12-månadersperioden. Försäkringen täcker inte behandling om spelaren har diagnostiserats eller behandlats för spelberoende (eller genomgått liknande beroendebehandling) under de senaste tre åren.

Hur kan jag få hjälp?

Om du misstänker att du har ett beroende och uppfyller de ovannämnda kraven, kan du söka hjälp via oss:

Kontakta kundservice för mer information om vår spelvårdsförsäkring.

Läs mer om hur vi hjälper dig att spela ansvarsfullt.