Pafs årliga förlustgräns

Alla spelare på Paf omfattas automatiskt av förlustgränsen. Gränsen innebär att ingen spelare på Paf kan förlora mer än 250 000 kr under ett kalenderår.

Exempel på beräkning av insatser minus vinster

Din nuvarande status

Totala insatser:
Totala vinster:
Förlust:
Belopp kvar till förlustgränsen: {{ limit.data.remaining | currencySign: limit.currency}}
  • Din vinst/förlust baseras på skillnaden mellan dina insatser och vinster.
  • Den potentiella förlusten beräknas automatiskt under varje kalenderår (1 januari–31 december).
  • Årsgränsen nollställs den 1 januari varje år.

  • Spelare som når gränsen på 250 000 kr blockeras från spel på Paf fram till nästa kalenderår.
  • Om detta händer under ett spel kommer ett felmeddelande att visas och spelet avbryts.
  • Spelare som har nått gränsen kan fortfarande ta ut pengar från sitt spelkonto.

Vi gör inga undantag från vår förlustgräns, men alla spelare på Paf kan begränsa sina potentiella förluster genom att använda spelverktyget förlustgräns med dags-, vecko- och/eller månadsgränser. Vi uppmanar våra spelare att noggrant tänka igenom hur mycket man har råd att förlora så att gränserna är realistiska och därmed effektiva.

Vänligen kontakta vår kundservice vid eventuella frågor.